Home
Belijdeniscatechisatie
Bijbelstudie
De Catechisant
Studiemateriaal
Pastoralia
Contact
Links
Nederlandse Geloofsbelijdenis
Welkom op de website van Ds. W. Pieters
 
Wie is de man achter deze website?
 
Geboren in 1957 en getogen tot mijn 23ste levensjaar ben ik in Ede op de Veluwe. Na de middelbare school werd ik student theologie in Utrecht in 1976. In oktober 1979 ontving ik preekbevoegdheid in de Nederlandse Hervormde Kerk. In november ging ik voor de eerste keer voor in Driesum, Friesland - de teksten van de preken van die dag waren: Matthes 3 vers 10: "En ook is de bijl al aan de wortel der bomen gelegd; elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen." & Zacharia 13 vers 1: "Te dien dage zal er een Fontein geopend zijn voor het huis van David, en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinheid."
 
In mei 1981 werd ik door ds. J. Catsburg bevestigd in het ambt van herder en leraar, te Genemuiden - de bevestigingstekst was Johannes 8 vers 31-32: "Jezus dan zei tot de Joden die in Hem geloofden: indien gij in Mijn woord blijft, dan zijt gij waarlijk Mijn discipelen, en hij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken." De intredetekst was Johannes 8 vers 36: "Indien dan de Zoon u vrijgemaakt zal hebben, dan zult gij waarlijk vrij zijn."
 
In Genemuiden heb ik negentien jaren mogen dienen. In 2000 werd ik predikant in Springford, Ontario, Canada, van de Reformed Church in America. En in januari 2005 in de Hervormde Gemeente van Garderen (buiten de PKN) op de Veluwe.
 
De artikelen die op deze website in de verschillende rubrieken zijn te vinden, schreef ik in de loop der jaren voor verschillende bladen.
 
In 1984 werd ik na de dood van ds. Catsburg gevraagd de rubriek "U vraagt...?" van het gezinsblad "Om Sions Wil" voor mijn rekening te nemen. Daarvoor schreef ik (en schrijf ik nog) wekelijks een antwoord op een mij gestelde vraag. In de rubriek "Studiemateriaal" vind je onder andere deze artikelen.
 
Verder startte ik in 1990 een jeugdblad, "De Catechisant". Dit maandblad - dat ook in een Engelse versie beschikbaar is - is gratis aan te vragen via info@isoprint.nl
 
Ook schreef ik tal van meditaties en andere artikelen, waarvan hier een selectie wordt geboden.
 
Bij deze heeft een ieder toestemming gebruik te maken van alles wat op deze website verschijnt (ook zonder bronvermelding - omdat het er niet om gaat we wat zegt, maar wt wordt gezegd), onder voorbehoud dat het niet tot afbreuk van Gods Koninkrijk zal zijn.
 
Mijn verlangen is dat God dit communicatiemiddel zegent tot eer van Zijn Naam, tot stichting van Zijn gemeente, en tot nut van een ieder die (hoe toevallig ook) op deze pagina aanlandt.
 
W. Pieters, verbi divini minister