Home
Belijdeniscatechisatie
Bijbelstudie
De Catechisant
Studiemateriaal
Pastoralia
Contact
Links
Nederlandse Geloofsbelijdenis
Zwakkeling
 
Heel wat (de meeste) correspondentie gaat tegenwoordig via elektronische weg. In de bijdrage van deze week, de 25ste van de serie, zal ik wat citeren uit een korte briefwisseling. Van iemand kreeg ik het volgende eenregelige, ondertekende briefje: "Is het niet duivels om via internet bezig te zijn? Ze zeggen wel eens dat het internet erger is dan tv, dus waarom bent u er dan op actief als u zo'n streng gelovige bent?"
Dit naar aanleiding van mijn website op refoweb.
Ik schreef de mij onbekende schrijver: "Waarom denk je, J., dat het duivels is?"
Hij antwoordde: "Nou je kunt echt alles opzoeken wat je wilt en op tv kun je ook bijna alles zien wat je wilt, dus u bent niet tegen tv?"
Ik weer: "Ik ben niet tegen gefilterd internet. En dat heb ik. Maar ik ben wel gloeiend tegen ongefilterd internet, net als tegen tv."
Zijn reactie: "Zo'n antwoord had ik nou net verwacht!"
Daarop schreef ik: "Waarom, onbekende J., had jij zo'n antwoord net verwacht? Is het dan niet waar? Jouw opmerking is nogal suggestief. Je hoeft hierop niet te reageren, maar ik wil graag op eerlijke manier met je van gedachten wisselen, en niet via suggestieve kretologie. Als jij een tv had, waarop alleen verantwoorde programma's waren, was er niets op tegen, voorzover je tenminste je kostbare genadetijd niet met lege dingen verkwanselt. Zo is het met internet, net als met een bibliotheek. Als ik over internet iets te zeggen had, ging het vuil eraf; dat is duidelijk. Net als bij een bibliotheek: daar zou ik alleen verantwoorde boeken in zetten. Maar heb ik er niets over te zeggen, en heb ik toch een boek nodig, een goed boek, een studieboek, enz., dan maak ik gebruik van die bibliotheek, waar zoveel slechte boeken, helaas, ook staan en haal ik dat goede boek er tussenuit. Dat doe ik met internet ook, met dit extra voordeel, dat surfen via kliksafe me ervoor bewaart om in zwakke momenten toch een verkeerde site te zoeken, of om onbedoeld en ongedacht met vunzige pages in aanraking te komen."
Zijn reactie - voorlopig zonder een antwoord van mijn kant - is vervolgens: "Nou kijk, er zit op de tv ook een knop dus je kunt zeer goed bepalen waar je wel en niet naar wilt kijken, of je moet niet zo sterk zijn dan is het inderdaad een probleem. En nog iets anders, ik hoor heel vaak de kreet 'doch gij geheel anders'; op wat voor dingen is dat van toepassing? Op kleding, auto, grootte van het huis, internet, tv, geld? Ik heb al zovaak gezien dat hoe strenger de gelovige is, des te eerder en heftiger hij oordeelt. Kijk liever hoe Jezus met zulke dingen omging… God is liefde zoals Petrus zei, laten we dan ook liefde uitdragen en niet oordelen."
Bij alle pastoraat en studie en preekvoorbereiding hoort dit heerlijke werk er ook bij: onderwijs geven per brief / e-mail. Laat ik eens proberen in honderd woorden hierop te reageren:
J., je schrijft terecht: "…of je moet niet zo sterk zijn, dan is het inderdaad een probleem." Dat is precies mijn situatie. Ik herken me dan ook helemaal in de zesde bede van het "Onze Vader". Jezus leert ons dagelijks bidden: "Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze." Ik heb dagelijks nodig door God te worden bewaard. Ik ben een zwakkeling. Daar komt nog dit boosaardige bij, dat ik sommige zonden niet alleen haat, maar soms ook liefheb… Begrijp je? Daarom heb ik liever een tv zonder knop, dan met. Dan kan 'ie tenminste niet AAN.