Home
Belijdeniscatechisatie
Bijbelstudie
De Catechisant
Studiemateriaal
Pastoralia
Contact
Links
Nederlandse Geloofsbelijdenis
Een verdwaalde kogel
 
Maandagavond was er in Garderen de jaarvergadering van de vrouwenbijbelkring "Eén ding is nodig". Fernando & Janneke Galvaô-Hulst uit Brazilië waren uitgenodigd om aan de hand van dia's iets te vertellen over hun werk onder straatkinderen in Rio de Janeiro. We hoorden en zagen hoe arme en kansarme kinderen grotendeels op straat leven.
Op één van die dia's stond een jongen van een jaar of tien. Janneke vertelde dat hij trouw op club kwam. Dat hij vaak belangstellend was en na de bijbelvertelling zoveel vragen had. Op een middag was hij er weer. Opnieuw werd er verteld over die enige Zaligmaker Die onder de mensen (niet alleen Joden, maar ook Brazilianen) is gegeven om zalig te maken. Na de vertelling maakten de kinderen ook die keer, zoals gewoonlijk, een tekening, als verwerking van de Bijbelvertelling.
Toen de club over was, rende deze jongen met zijn tekening door de nauwe straatjes van zijn favela of "achterbuurt" naar huis om die aan zijn moeder te laten zien. Net op dat moment kwam de militaire politie al schietend de wijk in, omdat het er zo onrustig was en de drugsbazen zoveel geweld uitoefenden. Bij zo'n actie schiet de politie altijd eerst en stelt pas daarna vragen … Een "verdwaalde kogel" trof deze tienjarige blijde jongen, en hij stierf!
Het raakte ons allemaal: wat intens verdrietig! Wat is er toch onvoorstelbaar veel (onbekend) leed. Waarom moest het zo gaan?
Zondagavond preekte ik voor de derde keer over deze stof. Twee weken geleden waren vraag & antwoord 26 aan de beurt. Daar staat dat onze hemelse Vader niet alleen goed voor Zijn kinderen zorgt. Er staat ook dat Hij soms kwaad aan Zijn kinderen laat overkomen. Hij schikt het leed zo dat het soms hen treft. Dan bestuurt Hij rampen zo dat ook zij eronder lijden. Maar, zegt antwoord 26 dan, die almachtige Schepper van hemel en aarde, God de Vader, keert het wel "ten beste".
De week daarna dachten we als gemeente na over vraag & antwoord 27. Daar staat dat niet alleen vruchtbare jaren, maar ook onvruchtbare jaren uit Gods Vaderlijke hand tot ons komen. Dat niet alleen gezondheid, maar ook ziekte uit die Vaderlijke hand voortkomen. Dat door het wijze besluit en de machtige besturing van onze goedertieren hemelse Vader niet alleen rijkdom, maar ook armoede ons deel kunnen zijn.
En afgelopen zondagavond waren vraag & antwoord 28 het onderwerp van de bediening van Gods Woord. Daar gaat het over geduld in tegenspoed, dankbaarheid in voorspoed, en toevoorzicht / vertrouwen voor alles wat nog in de toekomst ligt en ons kan overkomen.
Aangrijpende waarheden!
En dan de volgende avond een plaatje van zo'n bruine Braziliaanse jongen, op de club voor straatkinderen in een favela in Rio de Janeiro - en kort daarna doodgeschoten door een "verdwaalde"(?) kogel. Ja, die kogel was verdwaald. De politie bedoelde die vrolijk rennende jongen met zijn mooie tekening in de hand, over het Bijbelverhaal dat hij net had gehoord, niet te treffen. Hij was geen crimineel, hij hoorde niet bij een drugsbende.
Waarom moest dat dan gebeuren? Waarom toch bestuurde de Heere deze kogel zó, dat precies deze jongen er door werd geraakt, dodelijk?!
Kende hij nu dat Ene Nodige? Kende hij nu door kinderlijk geloof die Zaligmaker van, ook Braziliaanse, zondaren? Zou zijn ziel gered zijn geweest? Heeft de eenvoudige vertelling uit dat machtige Woord in zijn leven kracht gedaan tot behoud? Waren zijn zonden vergeven?
"Onze goedertieren hemelse Vader", zo noemt Guido de Brès Hem in artikel 13 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis … Het verstand begrijpt het niet. Alleen het geloof aanvaardt, buigt!